Kara Büyü

Kara Büyü

Kara büyü yapmak, iyi niyetle yola çıkılan bir şey değildir ve çoğunlukla kötülük etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kara büyüler, adından da anlaşılacağı gibi çoğunlukla karşı tarafın ruhuna, psikolojisine, işine, ilişkisine ve hatta hayatına zarar verme amacıyla yapılmaktadır. İyi bir amaç uğruna yapılacak olsa bile (aşık etmek gibi) bu büyüler, büyüyü yaptırandan başka kimse için fayda getirmez. Ayrıca ceviz büyüsü nedir, nasıl yapılır?.

MedyumlarKara Büyü Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kara büyü nedir sorusuna özetle cinler ya da kötü iblisler aracılığıyla yapılan ve insanlara kötülük yapmak için kullanılan büyüler olarak cevap verebiliriz. Medyumların yaptığı masum büyüler de bulunmaktadır ve bunlar iyilik amacıyla yapılmaktadır. Kara büyüler kesinlikle bunlardan değildir ve karanlık güçler aracılığıyla yapılmaktadır.

Kara büyü ifadesi Orta Çağ hatta belki daha eski zamanlardan beri kullanılan bir ifadedir. Bu kara büyüler Kur’an-ı Kerim gibi kutsal kitaplarda yer almazlar ve eski zamanlardan beri şamanlık, cadılar gibi kişiler tarafından kullanılırlar. Hatta Hz.’e (sav) de kara büyü yapıldığı bilinmekte, kendisinin bu büyülerden dolayı rahatsızlık çekmesinin ardından Cebrail (as) tarafından büyünün kaynağının bulunduğu ve büyünün bozulduğu bilinmektedir.

MedyumlarKimler Kara Büyü Yapabilmektedir?

Kara büyü nasıl yapılır sorusundan daha önemlisi, büyüyü kimlerin yapabileceğidir. Kara büyü, herkes tarafından yapılabilen bir büyü değildir ve kesinlikle tüm büyüler ve tılsımlar gibi medyumlar tarafından yapılır. Kara büyünün hem yapılması hem de bozulması için alanında uzman bir medyum gerekir. Evde çeşitli yöntem ve malzemelerle kara büyü yapabileceğinizi söyleyen kişilere itibar etmemeniz gerekir.

Kara büyü yapan medyumlar ya da kişiler, kutsal kitapları, eski ritüelleri, dinleri ve peygamberlerin sözlerini bilmeli, buna göre hareket etmelidir. Yalnızca bilinen kitaplar ve dinler değil, cadılıklar, Şamanizm, Süryanilik ve Zerdüştlük gibi alanlarda da bu kişiler bilgi sahibi olurlar. Kara büyü yapmak ve bozmak için ayrıca eski alfaHoca bilmek ve eski alfabe ile yazılmış yazıları okuyabilmek gerekmektedir. Latince, Soğdca, Akadca ve Sanskritçe bilmeyen biri kara büyü alanında uzman olamaz.

MedyumlarKara Büyüler Ne İçin Yapılmaktadır?

Kara büyü etkisi, insanın üzerinde çok büyük etkiler yaratmaktadır. Kara büyü ne için yapılır dendiği zaman çoğunlukla altından iyi bir niyet çıkmamaktadır. Ya birine zarar vermek için ya kendi yararına olayları çevirmek için ya da birinin kendisine kötülük yapacağını hissedip bunu engellemek için insanlar kara büyü yaptırmaktadır.

Kara büyülerin etkisi düşünülebildiğinden daha büyüktür. Kara büyü yapılan bir insanın zihni de dahil olmak üzere psikolojisi, vücudu hatta tüm hayatı etki altına girmektedir. Yani kara büyü ile aşık etme amacında olan birinin, daha ak büyüleri yani zararsız büyüleri tercih etmesi önerilir. Bir insanı zorla ve onu kötü etkileyerek aşık etmek iki taraf için de olumlu sonuçlar yaratmayacaktır. Ayrıca şu amaçlarla da kara büyülerin yapıldığı bilinmektedir:

 • Sevenleri, eşleri ayırmak için
 • Kişilerin arasını açmak için
 • Kısmet kapatmak için
 • İşlerin bozulması, iflas edilmesi için

Bunlar yalnızca bazılarıdır, fakat bir büyü vardır ki şeytanlaşmış insanların talep ettiği, araştırdığı büyüdür. O da ölüm/öldürme büyüsüdür. Böyle bir büyünün de varlığı yüzyıllardır bilinmektedir.

MedyumlarKara Büyüler Nasıl Yapılmaktadır?

Kara büyü yaptırmak, büyünün yapılacağı kişiye uzaktan yapılan ve tılsımlarla kişiyi etki altına alan işlemlerdir. Bu büyüler alanında uzman büyücü, hoca ya da medyumlar tarafından yapılmalıdır. Kara büyü yapan hoca ve medyumlar alanlarında çok ciddi bir uzmanlığa, gizli ilimlere sahiptirler fakat bu ilimleri iyi yönde değil, kara büyülerle kötü yönde kullanmaktadırlar. Gerçekten işini iyi bilen ve güçlü bir büyü yapan hocanın büyüsünü bozmak da zordur.

Kara büyünün nasıl yapıldığını tek bir tarifle anlatmak zordur, çünkü çok çeşitli kara büyüler ve her büyünün farklı metotları bulunmaktadır. Her büyüde yapılması gereken farklı ritüeller, getirilmesi gereken farklı malzemeler gibi farklılıklar bulunmaktadır. Bazı büyüler için büyü yapılacak olan kişiye ait bir fotoğraf yeterken bazı büyüler için kişinin tırnağı, saçı gibi örnekler gerekmektedir. Bazı büyüler de ise farklı saatlerde yapılacak şeyler bulunmaktadır. Örneğin biriyle evlenmek için ‘Kara Düğün’ büyüsü yaptıracak olan birinin gece saat tam 03:00’da mezarlığa gitmesi gerekmektedir.

MedyumlarBütün Kara Büyüler Kötü Müdür?

Kara büyüler kötü müdür, değil midir diye merak ediyorsanız çok büyük bir çoğunluğunun kötü niyetli olduğunu, şeytan işi olduğunu ve de mutlaka karşı tarafa zarar verdiğini söyleyebiliriz. Hiç iyi niyetli kara büyü yok mudur diye merak edenlere de istisna olarak aşık etme büyüsünü örnek gösterebiliriz.

Kara büyü ile aşık etme büyüsü biraz daha hafif bir büyüdür. Bu büyünün amacı, sevdiğiniz kişinin de sizi sevmesini ve sizinle evlenmesini sağlamaktır. Bu büyünün kesinlikle etkili olduğu yaptıran herkes tarafından onaylanmıştır. Büyünün iyi yönü iki tarafın da mutlu olmasıdır fakat kötü yönü ise bunun gerçek bir sevgi değil, büyü ile yapılan bir sevgi olmasıdır. Birini kendinize bağlamak ya da sevdiğiniz ve sizi seven kişinin evlenmesini istemek için yapacağınız daha hafif büyüler kara büyü sınıfına girmezler.

MedyumlarKara Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Kara büyü çeşitleri ve farklı kara büyüleri anlatmak ve anlamak, nasıl yapıldıklarına dair daha iyi bir fikir sahibi olmanıza yarayacaktır. Çok farklı kara büyü çeşitleri bulunmaktadır. Hepsinin amacı karşı tarafı ya da tarafları etki altına almak, onların kendilerini, hayatlarını etkilemektir. Amaçlarına ve yapılışlarına göre bu kara büyülerin bazıları oldukça karmaşık ve meşakkatli bazıları ise kısmen daha kolaydır. En basit kara büyüde bile doğru söylenmesi gereken ve doğru yerde kullanılması gereken tılsımlı sözler bulunmaktadır.

En çok kullanılan kara büyülere örnek verecek olursak:

 • Domuz Yağı Büyüsü: Tüm dünyada kullanılan popüler bir büyüdür. Bir ailenin, çiftin kapı önüne sürülen domuz yağı onların ayrılmasına, kocanın karısını aldatmasına neden olur.
 • Nohut Büyüsü: Aile dağıtan büyü ya da insanları birbirine düşüren büyü olarak da bilinir. Hocanın belirttiği sayıda nohudun Vefk kağıdına sarılarak toprağa gömülmesiyle yapılmaktadır.
 • Sabun Büyüsü:Burada sabun büyünün yapılacağı kişinin vücudunu temsil eder. Sabuna bir iğne batırılır ve iğnenin batırıldığı yere bir hastalık peyda olur. İğne batırılan sabun bir kuyuya, su birikintisine atılır ve sabun eridiğinde, iğneler düştüğünde büyü etkisini göstermeye başlar.
 • Yaprak Büyüsü: Hem bağlama hem de soğutma büyüsü olarak kullanılabilmektedir. Etkisini çok uzun süre sonra göstermektedir ve bu büyüye sinsi büyü adı verilmektedir.

MedyumlarVefk ile Kara Büyü Nasıl Yapılır?

Kara büyü Vefk kağıtları ile de yapılabilmektedir. Bu kağıtlar deriden ya da kumaştan yapılan tılsımlı kağıtlardır ve üzerlerinde büyü sözleri bulunmaktadır. Bu yazılar eski alfabelerle, farklı alfabelerle yazılan, karışık harfler ve cisimler içeren kağıtlardır. Bu kağıtlar farklı büyülerde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Gömülerek, suya atılarak ya da birinin evine, iş yerine saklanılarak kara büyüde kullanılabilir.

MedyumlarHüddam ile Kara Büyü Nasıl Yapılır?

Kara büyü hüddam aracılığıyla da yapılabilmektedir. Kara büyü yapa çoğu medyum ya da hoca için ‘cinli’ ifadesi kullanılmaktadır. Hüddam, insanlara hizmet eden cinlerdir. Cinlere sahip olan medyum ve hocalar çok daha rahat bir şekilde büyülerini yapmakta ve bu büyüler daha etkili olmaktadır. Kötü amaçla kullanılan cinler ile insanlara zarar verebilmek mümkündür.

MedyumlarPapaz Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü, bilinen en eski ve en etkili, en popüler kara büyüdür. Kara büyü denildiği zaman akla ilk gelen büyü de denilebilmektedir. Papaz büyüsü bozdurulması da en zor büyü olarak bilinmektedir. Bu büyü tek bir amaç için kullanılmaz, birçok farklı olay için papaz büyüsü yaptırılabilir. Birilerini ayırmak, birinin cinsel hayatına son vermek, basiret bağlamak bunlardan bazılarıdır.

Papaz büyüsü en çok bağlama büyüsü olarak kullanılmaktadır. Öyle etkili bir büyüdür ki hiçbir zaman bir araya gelmesi mümkün olmayan kadın ve erkekleri bile birbirine bağlayabilir.

Papaz büyüsü iplere düğüm atılarak yapılabilen bir büyüdür ve bu düğümler atılırken tılsımlı cümleler söylenir. Bu kuvvetli düğümler, büyünün yapıldığı kişinin ismindeki harf sayısı kadar atılmaktadır. Bir başka papaz büyüsü ise büyü yapılacak kişinin vücudundan alınan bir şeyle yapılabilen büyüdür. Kara büyü etkisi gösterebilmesi için saç teli ve tırnak gibi şeyler gerekir. Bu parçaların üzerine tılsımlı sözler okunarak büyü yapılır.

MedyumlarKara Büyünün Belirtileri Nelerdir?

Kara büyü belirtileri, bir kişinin üzerinde kara büyü olup olmadığını anlamak için verilen belirtilerdir. Bazı kişiler bu belirtilere bakarak üzerlerinde kara büyü olup olmama olasılığını düşünebilirler. Fakat kara büyü olup olmadığını anlamak için yapılacak en büyük şey iyi bir hoca ya da medyumu ziyaret etmektir. Bu kişiler bir kişinin üzerinde kara büyü olup olmadığını hemen anlarlar.

Bazı kara büyü belirtileri şunlardır:

 • İşleri hep aksi gider, insan ilişkilerinde bozulmalar olur.
 • Aşırı bir aksilik, agresiflik olur. Bunları neden yaptığını bilmez ve kısa süre içerisinde sebepsizce sakinleşir.
 • Büyü yapılan kişilerde dalgınlık ve sıkça unutkanlık, zihninde oyalanma görülür.
 • Yaptığı hiçbir işten zevk almaz, her şeyden çabuk sıkılır, bunalır.
 • Sürekli uyku halinde, halsiz ve isteksiz olur.
 • Kazandığı para ve yaptığı hiçbir iş bereketli olmaz.
 • Eşleriyle ya da arkadaşlarıyla sürekli gergin olur, araları bozulur.

MedyumlarKara Büyüler Nasıl Bozulmaktadır?

Kara büyü bozulması birçok farklı yöntemle mümkün olmaktadır. Kara büyü bozma işlemlerini mutlaka alanında uzman bir medyum ya da hoca yapmalıdır.Bu yollardan en geleneksel ve en çok kullanılanı ‘arkaik’ kara büyü bozma yöntemidir. Bu yöntem büyüyü tersine çevirme yöntemidir ve bunun için ilk olarak büyünün ne olduğu, nerede olduğu ve nasıl yapıldığı bulunmalıdır. Bu yöntem için garanti denilememektedir ve yalnızca kişiyi bu etkiden kurtarır, çevresi etkilenmeye devam eder.

Kara büyüyü bozmak için bir diğer yöntem ise Kur’an-ı Kerim’de bulunan belli sureleri okumaktır. En garantili ve en kesin bozma çözümü getiren yöntem budur. Büyünün bozulması ve kişinin kötülüklerden kurtulması için en etkili dua Felak Suresi’dir. Bu dua sayesinde kişi büyü yapan ve yapmaya aracı olan kişilerin şerrinden ve tüm kötülüklerden Allah’a sığınarak kurtulabilmektedir.

Kara büyü bozmak ve daha etki olması için kişi 4 rekat namaz kılıp ardından da Felak Suresi’ni 7 kere okumalıdır. 5 ayetten oluşan bu sure kısa sürede kişiye şifa olalcaktır. Tabii büyü yapılan kişi bunu inanarak ve hissederek yapmalıdır. Kişinin büyüsü ailesine, eşine ve yakın çevresine de etki etmiş olabilir. Onların da bu yöntemi uygulamasında fayda vardır.

Medyumlar

– Sevgilim bana bağlansın, benden başkasını görmesin !
– Sevgilim uzakta, acaba beni aldatıyor mu ?
– Eşimin ilgi duyduğu bir kadın var !
– Eşiniz kadına mı düşkün, baştan mı çıkarıldı ?
– Eşiniz sizin kötü bir eş olduğunuzu mu düşünüyor !
– Size ve ailenize yeteri kadar zaman ayırmıyor mu ?
– İşini bahane gösterip sabahlara kadar eve uğramıyor mu ?
– Dışarıda güler yüzlü olan eşiniz kapıdan girince yüzü gülmüyor mu ?
– Evinizi ihmal etmiyor ama aklı başka yerde, ne sizi ne de çocukları görmüyor mu ?
– Güzel bir evliliğimiz vardı. Bunu neden yaptı, ben ne yapmalıyım ? diyorsanız

Kendinize olan güveninizi kaybetmeyin… DOĞRU ADRESTESİNİZ

Sitemizde yapılan tüm çalışmalar hakkında yorumlarınızı düşüncelerinizi paylaşabilir medyumlar hakkında tavsiye ve şikayetlerinizi çekinmeden yazabilirsiniz.

Medyumlar

Kişiye özel uygulamalardan faydalanmak ve çözüm önerileri için lütfen uzmanımızla iletişime geçiniz…

7/24 İletişime geçebilir profesyonel olarak destek alabilirsiniz

Aramaktan Çekinmeyin Arayın, size özel çözümler üretelim

Medyumlar

Medyumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button