ŞİFALI DUALAR

Şifalı dualar, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) tavsiye ettiği ve kişinin içinde bulunduğu duruma uygun dualardır. Şifalı Dualar, kişinin sıkıntıya düştüğü zamanlarda okunabileceği gibi normal zamanlarda tesbih haline getirilmesiyle daha etkili sonuçlar verir. Başka bir ifadeyle dualara sürekli devam etmek ve istikrarlı olmak kişi şifa, sağlık, huzur verecek, yanı zamanda da işlerin yolunda gitmesini sağlayacaktır.

Nazar‘la ilgili bu ayeti okumak ve yazılısını yüksek, görünür bir yere asmakta yarar vardır.

“Ve in yekâdül’leziyne keferû leyüzlikûne bi- ebsârihim lemma semiuz’zikre ve yekûlûne innehu lemecnun. Ve mâ hüve illa zikrûn lil’alemin” (Az kaldı kafirler o zikri (Kur’an-ı Kerim’i) işittikleri zaman seni gözleriyle yiyeceklerdi. (Nazarları değecekti). Bir de durmuşlar; “O herhalde bir mecnundur” diyorlar. Halbuki Kur’ân bütün Alemlere bir öğüttür.)

Peygamberimiz (S.A.V.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e nazar değmemesi için şu duayı okurdu,

“Euzukümâ bikelimâtillâh-it-tâmmeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lâmmetin.” (Allah-ü Teala’nın ayet-i kerimeleriyle onu şeytandan ve zararlı yaratıktan ve göz değmesinden sığınırım.)

Bu dua küçük çocukların beşiklerine de asılabilir.

“Bismillahi erkıyke min külli şey’in yüzike ve min külli aynin ve hâsidin Allahü yeşfike.” 

Nazar için okunacak bu dua’da meşhurdur.

“Bismillah. Allahümme izheb harrahâ ve berdehâ ve sabehâ” (Allah’ın adıyla başlarım. Allah’ım! Ateşini, soğuğunu her türlü zararlı afetlerini üzerimizden ve kurtar)

Medyumlar

LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLÂH’IN FAZİLETİ

Şifalı dualar, aynı zamanda rukye olarak da rahatsız bölgeye okunursa tedavi edilebilir. Dertlere ve sıkıntılara ciddi anlamda faydası olacaktır.

Allah (C.C.) Hadis-i kudsîde buyuruyor;

Ümmetine sabah 10 kere, akşamları 10 kere, 10 kere yatarken (La havle vela kuvvete illa Billah) demelerini söyle. Çünkü bu; yatarken dünya belasını, Akşam şeytan hilesini, sabahta en şiddetli gazabı önler.

Yine bir hadiste; “Lâ havle vela kuvvete illa Billah doksan dokuz derde devadır. Bunların en hafifi üzüntü ve sıkıntıdır.” buyrulmuştur.

Başka bir Hadis-i şerif’te; “Lâ havle vela kuvvete illa Billah kavl-i şerifini çokça oku! Çünkü o, Cennetin hazinesindendir” buyrulmuştur.

Bir başka Hadis-i şerif’te ise; “Her kim günde yüz defa onu okursa, fakirlik yüzü görmez” buyurulmuştur.

MedyumlarŞEYTANIN VESVESESİNDEN KURTULMAK İÇİN DUA

“Allahümme ec’al fî kalbi nûran ve fî sem’î nûran ve fî basari nûran ve fevkî nûran ve tahti nûran vec’âlni nûra” (Allah’ım, kalbime, kulaklarıma, gözlerime, nurundan ihsan eyle, nurunla her tarafımı paklandır.) Bu dua Nas Suresi 3 defa okunduktan sonra okunur.

Medyumlar

ÜZÜNTÜ VE IZDIRAP HALLERİNDE OKUNACAK DUA

“La İlahe illallâhü’l-Hâlîmü’l-Kerîm, La İlahe illallâhü’l-aliyyü’l-Aziym. La İlahe illâllahu Rabbüssemâvâtisseb’i ve Rabü’l-arşi’l-Kerîm” (Halim ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Allahü Teâlâ’dan gayrı yaratıcı yoktur. Yedi gök’ün ve yüce arş’ın sahibi Allahü Teâlâ’dan başka ilâh yoktur.) ” Peygamberimiz (S.A.V.) kederli ve üzüntülü olduğu zamanlar bu duayı okurdu.

Bu duanın devamında;“Allah’ım beni bu ızdıraptan, bu üzüntüden kurtar, yâ müferricel-Kurûb (dert dağıtıcı)” denmesinde fayda vardır.

MedyumlarBORÇLU DUASI

“Allahümme ekfini bi helâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivak” (Allah’ım bana helalinden mal ihsan eyle ki, haram kıldığın şeylerden uzak kalayım. Bana tükenmez hazinenden lûtfeyle ki, başkasına muhtaç olmayayım.)

Medyumlar

HER TÜRLÜ ZARAR VE MUSİBETTEN EMİN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Resulullah (S.A.V.); “Kim Sabahleyin uykudan uyandığı vakit, üç kere bu duayı okursa, akşama kadar; Akşam okursa, sabaha kadar ona musibet ve beladan emin olur.” buyurmuşlardır.

“Bismillâhillezi Lâ yedurru maasmihî şey’ün fil ardı vela fissemâi ve hüvessemîu’l-alim” (Allah’ın adına sığınırım o ki, yerde ve gökte hiçbir şey, O’nun adına sığınana zarar vermez. O (yalvaranın iniltisini) işitici ve (halini) bilicidir.)

MedyumlarSIKINTILI ZAMANLARDA OKUNACAK DUA

“Ya mûnise’l-mustevhişîn, yâ enîse’l-muteferridîn, yâ zahira’l-munkati’în, yâ mâle’l-mukillîn, yâ kuvvete’l-musted’afîn, yâ kenze’l-fukarâ, yâ mevdi ‘ bir şekvâ’l-ğurabâ, yâ muteferriden bi’l-celal, yâ ma’rûfen bi’n-Neval, yâ kesira’l-ifdâl, ağisnî inde Kurbeti bi-hakki Bahri Tanas in ve âlihî.”

(Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı, ey umutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı, ey yoksulların sahibi, ey zayıfların gücü, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sığınağı, ey kudretin yalnız kendine mahsus olduğu, ey ihsanı ile tanınmış, keremi sonsuz Rabbim,Bahri Tanas ve âli yüzü hürmetine sıkıntımı gider.)

Medyumlar

– Sevgilim bana bağlansın, benden başkasını görmesin !
– Sevgilim uzakta, acaba beni aldatıyor mu ?
– Eşimin ilgi duyduğu bir kadın var !
– Eşiniz kadına mı düşkün, baştan mı çıkarıldı ?
– Eşiniz sizin kötü bir eş olduğunuzu mu düşünüyor !
– Size ve ailenize yeteri kadar zaman ayırmıyor mu ?
– İşini bahane gösterip sabahlara kadar eve uğramıyor mu ?
– Dışarıda güler yüzlü olan eşiniz kapıdan girince yüzü gülmüyor mu ?
– Evinizi ihmal etmiyor ama aklı başka yerde, ne sizi ne de çocukları görmüyor mu ?
– Güzel bir evliliğimiz vardı. Bunu neden yaptı, ben ne yapmalıyım ? diyorsanız

Kendinize olan güveninizi kaybetmeyin… DOĞRU ADRESTESİNİZ

Sitemizde yapılan tüm çalışmalar hakkında yorumlarınızı düşüncelerinizi paylaşabilir medyumlar hakkında tavsiye ve şikayetlerinizi çekinmeden yazabilirsiniz.

Medyumlar

Kişiye özel uygulamalardan faydalanmak ve çözüm önerileri için lütfen uzmanımızla iletişime geçiniz…

7/24 İletişime geçebilir profesyonel olarak destek alabilirsiniz

Aramaktan Çekinmeyin Arayın, size özel çözümler üretelim

Medyumlar

Medyumlar

Call Now Button