Yumurta büyüsü

Yumurta büyüsü

Yumurta büyüsü, adından da anlaşıldığı gibi yumurtanın malzeme olarak kullanılması ile yapılan bir büyü çeşididir. Yumurta büyüsü, çoğu zaman kişisel olarak evde meydana getirilen bir büyüdür. İzlenecek her bir adım dikkatlice takip edilerek uygulama yapıldığında sonuç alınabilecek bir büyüdür. Basit malzemeler desteği ile evde belirli bir rutin içerisinde tılsımlı sözcükler söylenir, istek dilenir ve istenen her ne ise ona odaklanılır, sağ el ile yumurta kırılır sarı kâğıt üzerine akması sağlanır ve ondan sonra kurumaya bırakılır.

24 saat daha sonra kâğıt gerektiği şekilde kıvrılır ve evden belirli bir uzaklıkta toprak içine gömülür hemen sonra sihrin etkisini göstermesi ve arzulanan dileğin gerçek olması için beklenir. Yumurta büyüsü yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus büyü yapılacak ortamın sakin ve sessiz olmasıdır. Ruhani güçler ile de bildirişime geçileceği için loş bir ortam yahut sadece mum ışığı ile aydınlatılmış bir ortam olması gerekmektedir.

Bireyin istediğine odaklanıp dileğini dilemesi gerekmektedir. Dileğini sesli veya sükunet içinde belirli bir sayıda tekrar etmesi gerekmektedir. Büyü eylemini uygularken gerekli tılsımlı sözcükleri de belirli bir sayıda yeniden etmesi gerekmektedir. Büyü yapan kişinin yönü kıbleye dönük olmalıdır.

MedyumlarYumurta Büyüsü Ne için Yapılır?

Yumurta büyüsü temelde istenen bir şey için dilek büyüsüdür. Günümüzde ise yoğun olarak aşık etmek ya da eşleri, sevgilileri ayırma fakatçlı yapılmaktadır. Yumurta büyüsü doğru şekilde yapıldığında ne niyetle yapılmış olduysa o yönde bir sonuç alınır. Yumurta büyüsü tesiri çok güçlü olduğundan özellikle platonik aşk yaşayanlar bu büyü yöntemine başvurmaktadırlar.

Yumurta büyüsü meydana getirilen birey üzerinde fizyolojik olarak çok büyük belirtiler gözlenmez. Özellikle aşk büyüsü fakatçlı meydana getirilen yumurta büyüsü tesirleri büyü yaptıran kişiyi düşünmek ve özlemek ile belirti gösterir. Fakat, üzerine büyü yapılmış olan fert mantıksız hal ve tavırlar içerisine girmez, yaptığı her hareket için mantıklı sebepleri vardır. Yumurta büyüsü çiftleri yahut eşleri ayırmak için de çok sayıda kişi tarafından yapılmaktadır.

Çiftleri ayırmak için yapıldığında da üzerinde büyü olan kişi mantıklı sebepleri bahane ederek ayrılır ve kendisine büyü yaptırmış olan kişiye yakınlık duymaya başlar. Yumurta büyüsü aşk için yapıldığında büyüyü icra eden kişi kendisini arada bir büyü yaptığı kişiye göstermelidir. Arada bir kendisini göstererek arzu ettiği kişiye kendisini hatırlatır ve büyü de daha etkili bir halde meblağ. Yumurta büyüsü başka istek ve istekler için de yapılabilmektedir.

MedyumlarYumurta Büyüsü Kaç Günde meblağ?

Yumurta büyüsü yapılmış olduktan sonra 24 saat kuruması beklenir, bu süreçte evde güvenli bir yerde muhafaza edilir. Kuruduktan sonra büyü yapılmış olan kâğıt belirtilen halde katlanır ve evden belli bir uzaklıkta toprak içine gömülür. Bu süreç içinde çok sık olmayacak şekilde üzerine büyü icra ettiğinız kişiye kendinizi göstermelisiniz. Yaklaşık olarak iki hafta içinde büyü tam tesirini gösterecektir.

Bazı özel durumlar içeren veya yapılma aşamasında uygulanan adımlara gore değişkenlik gösterebilen tutma zamanları da vardır. Evde bireysel olarak uygulanan bir büyü olduğundan izlenecek doğru yollar eksik yapıldığında büyü tutmayabilir de. Zira en güvenli olanı bir medyum ile ortak çalışma içinde yumurta büyüsünü yapmak en kısaca olacaktır.

Medyumlar, yumurta büyüsü yapmak isteyen kişiye bir anlamda rehberlik edebilirler. Doğru ve uygun eylemler sırayla yapıldığında ve niyet edilen isteğe odaklanarak yapılacak olan yumurta büyüsünün tutma olasılığı oldukca yüksektir.

Özellikle platonik aşk yaşayan kişilerin başvurduğu yumurta büyüsü hızlı tesir göstermesi sebebiyle de çok sayıda birey tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca kullanılacak malzemelerin basit ulaşılabilir ve uygun maliyetli materyaller olması da çok sayıda fert tarafından tercih edilen bir büyü çeşidi olmasının önemli sebeplerindendir. Platonik aşk yaşayan kişilerin sabırsız tavırları da göz önünde bulundurulduğunda arzu etmiş olduğu kişiye bu kadar hızlı kavuşmak yumurta büyüsü ile oldukca mümkün görünmekte. Yumurta büyüsü yaptıran çok sayıda kişi pozitif neticelar aldıklarını belirtmişlerdir.

MedyumlarKimler Yumurta Büyüsü Yapabilir?

Yumurta büyüsü, öteki büyülerin aksine daha çok ev veya sakin bir ortamda bireysel olarak yapılabilen bir büyü çeşididir. Uygulaması ve izlenecek yolları öteki büyüler kadar detaylı ve zorlayıcı değildir. Yine de yumurta büyüsü meydana getirecek kişiler bazı hususlarda dikkatli olmalıdırlar.

Özellikle ne için yumurta büyüsü yapmak istediği konusunda doğru ve net bir şekilde ne istediğini veya dilediğini belirterek dilekte bulunmalıdır. Tercihen konsantrasyon ve yapılacak büyüde herhangi bir dış etken tesirinde kalınmaması için loş bir ortamda, özellikle mum ışığı ile aydınlatılmış bir ortamda, tamamen sessiz ve sakin bir şekilde uygulanmalıdır. Yumurta büyüsünü yapacak ferdin yönü kıbleye dönük olmalıdır.

En önemli hususlardan biri de büyü uygulamasında yapılacak işlemler için fert sağ elini kullanmalıdır, sol eli ise kalbinin üzerinde olmalıdır. Doğru bir şekilde gerekli adımlar sırasıyla takip edilip uygulandığında yumurta büyüsü isteğe yönelik bir sonuç verecektir.

Fert özellikle merhametli bir halde dileğini dile getirmelidir. Sırası ile ve belli adetlerde tılsımlı sözcükler söylenerek lüzumlu uygulamalar yapılabilmektedir. Bireysel olarak uygulanabiliyor olsa da yumurta büyüsü yapmadan önce de bir medyuma danışmak doğru bir karar olacaktır. medyum kişi bireysel olarak yapacağınız yumurta büyüsü ile ilgili yapılacakları ve söylenecek tılsımlı sözleri doğru bir şekilde öğrenmek konusunda iyi bir kılavuz olabilir.

MedyumlarYumurta Büyüsünün etkileri

Yumurta büyüsü emareleri, yapılmış fakat alana göre farklı belirtiler gösterebilmektedir. Yumurta büyüsü yaygın olarak aşk için yahut çiftleri ayırmak için yapıldığı bilinen bir büyüdür. Kişilerin evde bireysel olarak uygulayabilecekleri bir büyü olması sebebiyle de çok sayıda kişi tarafından uygulanmaktadır.

Yumurta büyüsü sadece aşk için değil istenilen veya dilekte bulunulan herhangi bir mevzuda da yapılabilir. Aşk ya da ayırmak fakatçlı meydana getirilen yumurta büyülerinde ise üzerine büyü yapılmış olan birey de bazı emareler gözlemlemek mümkündür. Büyü yapmış olduran kişiyi devamlı düşünmek, uyku düzensizlikleri, büyü yapmış olduran kişiyi devamlı rüyasında görmek ve özlemek benzer biçimde belirtiler başlıca gözlemlenenleridir.

Ayırmak için meydana getirilen yumurta büyüsünün etkileri ise çiftler arasında kavga ve cinsel olarak soğuma ile ayırmaya yönelik girişimin sonuçları olabilmektedir. Üzerine büyü yapılan kişi büyü etkisi altında olduğunu anlamayabilir. Mantık dışı hal ve hareketlerde bulunmazlar. Fakat, büyü tesiri ile iradesi haricinde büyü yaptıran kişiye yoğun bir bağlılık duyar. Ortalama iki hafta içerisinde tesirini gösteren yumurta büyüsü emareleri büyü yapılmış olduktan derhal sonra başlayabilir. Büyü icra eden kişinin yürekten arzu dilemesi ve tam odaklı bir halde yumurta büyüsünü yapması beklediği sonuçları kısa sürede alması açısından önemlidir.

MedyumlarYumurta Büyüsü için gerekli Malzemeler ve Yapılışı

Yumurta büyüsü yapmak için gerekli malzemeler, bir tane yumurta, sarı renkli bir kâğıt, tercihen mum ışığında sessiz bir ortam. Bu gereklilikler sağlandığında büyüyü meydana getirecek olan birey dileğini yürekten istemelidir. Ruhani varlıkların da kabiliyetlerinden faydalanabilmek adına 17 kez tılsımlı sözcükleri yeniden etmelidir. Bu işlemleri yaparken yönü kıbleye dönük olmalıdır. Sonrasında belirtilen dileğini tılsımlı sözcükler ile sesli bir şekilde söylemelidir ve sağ eli ile sarı kâğıt üzerine yumurtayı kırmalı ve üzerine akıtmalıdır.

Bu esnada sol el de kalp üzerinde olmalıdır. Kırılan yumurta sağ el işaret parmağı ile karıştırmalı ve dileği yine etmeye devam etmelidir. Hemen sonra kâğıt yatak odasında bir yerde kurutulmalı ve sonrasında yedi gün saklanmalı. Yedi gün nihayetinde evden belli bir mesafe uzaklıkta toprak altına gömülmeli. Ortalama iki hafta sonucunda yapılan yumurta büyüsü sonuç verecektir. Meydana getirilen büyü bir birey üzerine ise kısa sürede emarelerini gösterecektir. Yumurta büyüsü yapılmadan önce dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan en önemli hususlar başlamadan önce abdestli olunması ve tamamen temiz bir niyetle dileğin istenmesi. Kötü fakat için meydana getirilen yumurta büyüleri beklenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

medyum ile Yumurta Büyüsü yapmış oldurmanın Avantajları
Yumurta büyüsü, rahat malzemeler ile yapılabiliyor olması sebebi ile çok sayıda fert tarafınca evde bireysel olarak yapılmaktadır. Fakat, her büyüde olduğu benzer biçimde yumurta büyüsünde de bir medyum ile ortak çalışma yürüterek sihrin yapılması daha doğru olacaktır. Yumurta büyüsünde de cinler alemi ile iletişim söz konusu olduğundan güvenli ve merhametli olan bir medyum ile büyü yapma eylemini yapmak daha sonra musallat gibi tehlikeli hallerden kişiyi korur. Yumurta büyüsünde de cinler ile bildirişim kurulmaktadır ve medyumlar doğuştan gelen yetenekleri yardımıyla cinler alemi ile güvenli bir bildirişim sağlayabilmektedir. Bu iletişimden yararlanarak yapılacak yumurta büyüsünün tutması yönünde de güçlü bir etki için doğru adımlar atılacaktır. Medyum ile yapılan yumurta büyüsünde musallat olunması yahut büyünün tutmaması benzer biçimde aksi durumlar ile karşılaşılmaz.

Medyumlar hüddam ilminden faydalanarak bu biçim büyülerde kişilere rehberlik etmektedirler. Aksi durumlarda musallat olunması gibi kötü sonuçlar yaşamış ok sayıda kişi de vardır. Medyumlar büyü yapımı sonrasında da üzerine büyü yapılan kişiyi de büyüyü yapmış olduran kişiyi de musallat olunmasından koruyacak gerekli okumaları da yapacağı için daha güvenli bir tercih olacaktır. Medyumlar ile yumurta büyüsünden kısa süre içerisinde sonuç almak çok sayıda birey tarafınca deneyimlenmiştir. Beklediği sonuçları alan çok sayıda fert pozitif yorumlar yapmaktadırlar.

Medyumlar

– Sevgilim bana bağlansın, benden başkasını görmesin !
– Sevgilim uzakta, acaba beni aldatıyor mu ?
– Eşimin ilgi duyduğu bir kadın var !
– Eşiniz kadına mı düşkün, baştan mı çıkarıldı ?
– Eşiniz sizin kötü bir eş olduğunuzu mu düşünüyor !
– Size ve ailenize yeteri kadar zaman ayırmıyor mu ?
– İşini bahane gösterip sabahlara kadar eve uğramıyor mu ?
– Dışarıda güler yüzlü olan eşiniz kapıdan girince yüzü gülmüyor mu ?
– Evinizi ihmal etmiyor ama aklı başka yerde, ne sizi ne de çocukları görmüyor mu ?
– Güzel bir evliliğimiz vardı. Bunu neden yaptı, ben ne yapmalıyım ? diyorsanız

Kendinize olan güveninizi kaybetmeyin… DOĞRU ADRESTESİNİZ

Sitemizde yapılan tüm çalışmalar hakkında yorumlarınızı düşüncelerinizi paylaşabilir medyumlar hakkında tavsiye ve şikayetlerinizi çekinmeden yazabilirsiniz.

Medyumlar

Kişiye özel uygulamalardan faydalanmak ve çözüm önerileri için lütfen uzmanımızla iletişime geçiniz…

7/24 İletişime geçebilir profesyonel olarak destek alabilirsiniz

Aramaktan Çekinmeyin Arayın, size özel çözümler üretelim

Medyumlar

Medyumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button